Expertize Tehnice si Servicii ISCIR

 

Proiectare şi inginerie

 • Proiecte pentru echipamente sub presiune pentru domeniul reglementat ISCIR;
 • Proiecte de reparații pentru echipamente și instalații sub presiune;
 • Expertize la echipamente sub presiune – investigaţiii tehnice la echipamente sub presiune – cazane de abur și apă fierbinte, recipiente sub presiune, conducte de abur și apă fierbinte, conducte pentru fluide sub presiune, instalații de automatizare pentru cazane și centrale termice;
 • Proiectare instalații electrice de joasă și medie tensiune;
 • Verificare și avizare conformă proiecte pentru echipamente sub presiune;
 • Proiectare echipamente sub presiune în conformitate cu euronorma PED 97/23;
 • Proiectare centrale termice.

Lucrări de construcţii-montaj

 • Confecţionare și montaj conducte și echipamente sub presiune;
 • Confectionare și montaj structuri metalice;
 • Furnizare și montaj centrale termice de abur și apă caldă la cheie;
 • Lucrări de constructii civile și industriale;
 • Construcţii edilitare.

Cogenerare

Proiectare, Furnizare și Montaj centrale termoelectrice în cogenerare, pe gaze naturale;

 • Centrale de cogenerare cu motoare termice (ciclul Otto);
 • Centrale de cogenerare cu turbină pe gaze.

Servicii în domenii reglementate

Servicii în domeniul reglementat de ISCIR

 • Verificare și reglare supape de siguranță conform PT ISCIR C7;
 • Spalare chimică la cazane de abur și apă fierbinte, apa caldă și conducte, conform PT ISCIR C1;
 • Verificări periodice la echipamente sub presiune (recipienţi, conducte, cazane de abur și cazane de apa caldă), în conformitate cu prescripțiile:
  • PT ISCIR C1
  • PT ISCIR C4
  • PT ISCIR C6
  • PT ISCIR C9
  • PT ISCIR C10
  • PT ISCIR C11.

Servicii în domeniul reglementat ANRE

 • Lucrări de montaj instalații electrice de joasă tensiune, în conformitate cu atestatul ANRE de tip B;
 • Lucrări de montaj instalații electrice de medie tensiune, în conformitate cu atestatul de tip C2A;
 • Lucrări de proiectare linii aeriene sau subterane și posturi de transformare, cu tensiuni până la 20 kV, conform atestatului tip CIA.