MISIUNEA

Misiunea organizatiei noastre este de a-si mentine pozitia de top,pe segmentul de piata aferent serviciilor furnizate.
Această misiune o putem realiza prin implicarea intregului personal in a lucra sistematic cu scopul de a genera în permanenta încredere clientilor si celorlalte parti interesate în capacitatea noastra de:

 • satisface cerinţele clienţilor acordand cea mai mare atentie calitatii produselor furnizate;
 • a respecta cu stricteţe cerintele legale privind calitatea, mediul, sanatatea si securitatea ocupationala;
 • a elimina, reduce sau menţine sub control impactul asupra mediului si riscurile privind sanatatea si securitatea personalului, cu costuri economice acceptabile;
 • a preveni accidentele majore.

Pentru îndeplinirea cu succes a misiunii sale SC ENERGOFOR SRL mentine si imbunatateste continuu un sistem integrat de management calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala, bazat pe cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR OHSAS 18001:2008.

VIZIUNE

Preocuparea permanenta a managementului pentru mentinerea, aplicarea, imbunatatirea continuă a eficacitatii sistemului de management integrat, calitatea produselor sale, protecţia mediului inconjurator, sanatatea şi securitatea ocupationala care sunt elemente de baza în strategia dezvoltării SC ENERGOFOR SRL. De aceea, managementul la cel mai înalt nivel se angajeaza pentru asigurarea resurselor si implicarea nemijlocita in realizarea obiectivelor:

În domeniul calitatii (calitate):

 • conformarea cu legislaţia in vigoare si cu cerinţele aplicabile in domeniul de activitate al organizatiei;
 • menţinerea pozitiei pe piata nationala, prin furnizarea de produse la un nivel de calitate care sa satisfaca cerintele si asteptarile clienţilor;
 • cresterea numarului de clienti cu 3% fata de anul anterior;
 • dezvoltarea competentelor profesionale ale angajatilor si imbunătăţirea continua a nivelului de pregatire

În domeniul mediului si sanatatii ocupationale (mediu şi SSO):

 • reducerea impactului asociat activitatilor şi produselor sale, prezente si viitoare, asupra mediului prin reducerea cantitatii de deseuri generate, implicit reducerea impactului asupra mediului;
 • adoptarea unui comportament preventiv fata de poluare pentru a imbunatati continuu performantele de mediu;
 • prevenirea şi reducerea la minim a riscurilor de apariţie a accidentelor si imbolnavirilor profesionale;
 • luarea în considerare a cerinţelor pertinente ale tuturor partilor interesate: angajaţi, vecinatati, autoritati, furnizori externi.

NOTE:


 • Obiectivele generale stabilite prin politica integrata sunt monitorizate prin”Programul de management de calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala” si „Programul de monitorizare/masurare mediu-sanatate si securitate ocupationala si situatii de urgenta”, de Reprezentantului managementului pentru calitate, mediu si SSO.
 •  Top managementul SC ENERGOFOR SRL isi declară hotararea de a aplica politica integrata cu responsabilitate, transparenta si eficacitate, asigurand cadrul administrativ si organizatoric pentru participarea activa a fiecărui angajat indiferent de pozitia detinută in organizatie.
 • Această declaratie de politica este comunicata intregului personal aflat sub controlul organizatiei, este analizata anual pentru adecvarea ei continua, ca simbol al angajamentului managementului pentru îmbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management integrat si totodata este disponibila atat clientilor cat si altor parti interesate, inclusiv publicului, care solicita acest lucru.

 

Data ultimei actualizari: 18 aprilie 2016